Microscopie

Microscopisch onderzoek kan uitsluitsel geven over tal van aandoeningen. Naargelang de klachten kan microscopie worden toegepast op bloed, urine, feces, buikvocht, beenmerg,… Ook tumorcellen verkregen via biopsie kunnen zo onderzocht worden om uit te maken of het gezwel goedaardig of kwaadaardig is. Microscopisch onderzoek van cellen (cytologie) is eveneens mogelijk in ons centrum.

Microscopie

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x